بیمه شخص ثالث

شخص ثالث

بیمه نامه شخص ثالث :

تعهد بیمه گر روی شخص ثالث است یعنی اگر متقاضی خدمات بیمه (شخص اول) خسارت مالی و جانی بر اثر رانندگی با وسیله نقلیه خودبه شخص ثالث (نفر سوم) وارد نماید شرکت بیمه (شخص دوم) جبران خسارت را انجام

لطفا نوع وسیله را انتخاب نمائید

سواری
سواری
موتورسیکلت
موتورسیکلت
ون و استیشن
ون و استیشن
اتوبوس و مینی بوس
اتوبوس و مینی بوس
بارکش (وانت، کامیونت، خاور، کامیون، تانکر، تریلر و کشنده)
بارکش (وانت، کامیونت، خاور، کامیون، تانکر، تریلر و کشنده)
ماشین آلات کشاورزی و راه و ساختمان سازی
ماشین آلات کشاورزی و راه و ساختمان سازی
خودرو های حمل زباله و خیابان پاک کن
خودرو های حمل زباله و خیابان پاک کن

بیمه بدنه

بدنه

بیمه نامه بدنه :

لطفا نوع وسیله را انتخاب نمائید

سواری
سواری
موتورسیکلت
موتورسیکلت
بارکش (وانت، کامیونت، کامیون، تریلر و کشنده، تانکر)
بارکش (وانت، کامیونت، کامیون، تریلر و کشنده، تانکر)
اتوکار (استیشن، ون، مینی بوس، اتوبوس)
اتوکار (استیشن، ون، مینی بوس، اتوبوس)
ماشین آلات کشاورزی و راه سازی
ماشین آلات کشاورزی و راه سازی

بیمه پزشکان و پیراپزشکان

پزشکان و پیراپزشکان

بیمه نامه پزشکان و پیراپزشکان :

لطفا انتخاب نمائید

پزشکان
پزشکان
پیراپزشکان
پیراپزشکان

بیمه آتش سوزی

آتش سوزی

بیمه نامه آتش سوزی :

لطفا انتخاب نمائید

مسکونی
مسکونی
تجاری
تجاری
صنعتی
صنعتی

بیمه زلزله

زلزله

بیمه نامه زلزله :

لطفا انتخاب نمائید

مسکونی
مسکونی

بیمه مسافرتی

مسافرتی

بیمه نامه مسافرتی :

لطفا انتخاب نمائید

سفر به یک کشور
سفر به یک کشور
سفر به بیش از یک کشور
سفر به بیش از یک کشور

بیمه درمان گروهی

درمان گروهی

بیمه نامه درمان گروهی :

لطفا انتخاب نمائید

گروهی
گروهی

بیمه حوادث

حوادث

بیمه نامه حوادث :

لطفا انتخاب نمائید

انفرادی
انفرادی

بیمه تجهیزات الکترونیک

تجهیزات الکترونیک

بیمه نامه تجهیزات الکترونیک :

لطفا انتخاب نمائید

موبایل
موبایل
تبلت
تبلت
لپ تاپ
لپ تاپ

بیمه عمر

عمر

بیمه نامه عمر :

لطفا انتخاب نمائید

عمر
عمر

بیمه درمان انفرادی

درمان انفرادی

بیمه نامه درمان انفرادی :

لطفا انتخاب نمائید

انفرادی
انفرادی

بیمه سواری

سواری

بیمه نامه سواری :

لطفا انتخاب نمائید

3 سیلندر
3 سیلندر
پراید و پیکان
پراید و پیکان
4 سیلندر
4 سیلندر
5 سیلندر و بیشتر
5 سیلندر و بیشتر

بیمه موتورسیکلت

موتورسیکلت

بیمه نامه موتورسیکلت :

لطفا انتخاب نمائید

تک سیلندر
تک سیلندر
دو سیلندر
دو سیلندر
سه چرخ
سه چرخ
گازی
گازی

بیمه ون و استیشن

ون و استیشن

بیمه نامه ون و استیشن :

لطفا انتخاب نمائید

7 نفره با احتساب راننده
7 نفره با احتساب راننده
8 نفره با احتساب راننده
8 نفره با احتساب راننده
9 نفره با احتساب راننده
9 نفره با احتساب راننده
10 نفره با احتساب راننده
10 نفره با احتساب راننده
11 نفره با احتساب راننده
11 نفره با احتساب راننده
12 نفره با احتساب راننده
12 نفره با احتساب راننده

بیمه اتوبوس و مینی بوس

اتوبوس و مینی بوس

بیمه نامه اتوبوس و مینی بوس :

لطفا انتخاب نمائید

مینی بوس 16 نفره با احتساب راننده
مینی بوس 16 نفره با احتساب راننده
مینی بوس 21 نفره با احتساب راننده
مینی بوس 21 نفره با احتساب راننده
اتوبوس 27 نفره با احتساب راننده و کمک
اتوبوس 27 نفره با احتساب راننده و کمک
اتوبوس 28 نفره با احتساب راننده و کمک
اتوبوس 28 نفره با احتساب راننده و کمک
اتوبوس 34 نفره با احتساب راننده و کمک
اتوبوس 34 نفره با احتساب راننده و کمک
اتوبوس 40 نفره با احتساب راننده و کمک
اتوبوس 40 نفره با احتساب راننده و کمک
اتوبوس 44 نفره با احتساب راننده و کمک
اتوبوس 44 نفره با احتساب راننده و کمک
اتوبوس 52 نفره با احتساب راننده و کمک
اتوبوس 52 نفره با احتساب راننده و کمک

بیمه بارکش (وانت، کامیونت، خاور، کامیون، تانکر، تریلر و کشنده)

بارکش (وانت، کامیونت، خاور، کامیون، تانکر، تریلر و کشنده)

بیمه نامه بارکش (وانت، کامیونت، خاور، کامیون، تانکر، تریلر و کشنده) :

لطفا انتخاب نمائید

بیش از 20 تن
بیش از 20 تن
تا 1 تن
تا 1 تن
بیش از 1 تن تا 3 تن
بیش از 1 تن تا 3 تن
بیش از 3 تن تا 5 تن
بیش از 3 تن تا 5 تن
بیش از 5 تن تا 10 تن
بیش از 5 تن تا 10 تن
بیش از 10 تن تا 20 تن
بیش از 10 تن تا 20 تن

بیمه ماشین آلات کشاورزی و راه و ساختمان سازی

ماشین آلات کشاورزی و راه و ساختمان سازی

بیمه نامه ماشین آلات کشاورزی و راه و ساختمان سازی :

لطفا انتخاب نمائید

کشاورزی
کشاورزی
راه سازی و ساختمان سازی
راه سازی و ساختمان سازی

بیمه سواری

سواری

بیمه نامه سواری :

لطفا انتخاب نمائید

3 سیلندر
3 سیلندر
پراید و پیکان
پراید و پیکان
4 سیلندر
4 سیلندر
6 سیلندر و بیشتر
6 سیلندر و بیشتر

بیمه موتورسیکلت

موتورسیکلت

بیمه نامه موتورسیکلت :

لطفا انتخاب نمائید

4 سیلندر
4 سیلندر
6 سیلندر
6 سیلندر

بیمه بارکش (وانت، کامیونت، کامیون، تریلر و کشنده، تانکر)

بارکش (وانت، کامیونت، کامیون، تریلر و کشنده، تانکر)

بیمه نامه بارکش (وانت، کامیونت، کامیون، تریلر و کشنده، تانکر) :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه اتوکار (استیشن، ون، مینی بوس، اتوبوس)

اتوکار (استیشن، ون، مینی بوس، اتوبوس)

بیمه نامه اتوکار (استیشن، ون، مینی بوس، اتوبوس) :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه ماشین آلات کشاورزی و راه سازی

ماشین آلات کشاورزی و راه سازی

بیمه نامه ماشین آلات کشاورزی و راه سازی :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه موبایل

موبایل

بیمه نامه موبایل :

لطفا انتخاب نمائید

موبایل
موبایل

بیمه تبلت

تبلت

بیمه نامه تبلت :

لطفا انتخاب نمائید

تبلت
تبلت

بیمه لپ تاپ

لپ تاپ

بیمه نامه لپ تاپ :

لطفا انتخاب نمائید

موبایل
موبایل
لپ تاپ
لپ تاپ

بیمه پراید و پیکان

پراید و پیکان

بیمه نامه پراید و پیکان :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه 3 سیلندر

3 سیلندر

بیمه نامه 3 سیلندر :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه 4 سیلندر

4 سیلندر

بیمه نامه 4 سیلندر :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه 5 سیلندر و بیشتر

5 سیلندر و بیشتر

بیمه نامه 5 سیلندر و بیشتر :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه تک سیلندر

تک سیلندر

بیمه نامه تک سیلندر :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه دو سیلندر

دو سیلندر

بیمه نامه دو سیلندر :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه سه چرخ

سه چرخ

بیمه نامه سه چرخ :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه گازی

گازی

بیمه نامه گازی :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه تا 1 تن

تا 1 تن

بیمه نامه تا 1 تن :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه بیش از 1 تن تا 3 تن

بیش از 1 تن تا 3 تن

بیمه نامه بیش از 1 تن تا 3 تن :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه بیش از 3 تن تا 5 تن

بیش از 3 تن تا 5 تن

بیمه نامه بیش از 3 تن تا 5 تن :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه پراید و پیکان

پراید و پیکان

بیمه نامه پراید و پیکان :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه 3 سیلندر

3 سیلندر

بیمه نامه 3 سیلندر :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه 4 سیلندر

4 سیلندر

بیمه نامه 4 سیلندر :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه 6 سیلندر و بیشتر

6 سیلندر و بیشتر

بیمه نامه 6 سیلندر و بیشتر :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه راه سازی و ساختمان سازی

راه سازی و ساختمان سازی

بیمه نامه راه سازی و ساختمان سازی :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه کشاورزی

کشاورزی

بیمه نامه کشاورزی :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه پراید و پیکان 1 تا 200 م

پراید و پیکان 1 تا 200 م

بیمه نامه پراید و پیکان 1 تا 200 م :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه گوش و حلق و بينی ، پوست ، اطفال، جراح دندانپزشک

گوش و حلق و بينی ، پوست ، اطفال، جراح دندانپزشک

بیمه نامه گوش و حلق و بينی ، پوست ، اطفال، جراح دندانپزشک :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه آجری

آجری

بیمه نامه آجری :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه فلزی

فلزی

بیمه نامه فلزی :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه بتنی

بتنی

بیمه نامه بتنی :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه آجری

آجری

بیمه نامه آجری :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه فلزی/بتنی

فلزی/بتنی

بیمه نامه فلزی/بتنی :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه آئین‌نامه 2800

آئین‌نامه 2800

بیمه نامه آئین‌نامه 2800 :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه 1-7 روز

1-7 روز

بیمه نامه 1-7 روز :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه 8-15 روز

8-15 روز

بیمه نامه 8-15 روز :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه طبقه شغلی اول

طبقه شغلی اول

بیمه نامه طبقه شغلی اول :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه طبقه شغلی دوم

طبقه شغلی دوم

بیمه نامه طبقه شغلی دوم :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه طبقه شغلی سوم

طبقه شغلی سوم

بیمه نامه طبقه شغلی سوم :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه طبقه شغلی چهارم

طبقه شغلی چهارم

بیمه نامه طبقه شغلی چهارم :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه طبقه شغلی پنجم

طبقه شغلی پنجم

بیمه نامه طبقه شغلی پنجم :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه طبقه شغلی ششم

طبقه شغلی ششم

بیمه نامه طبقه شغلی ششم :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه موبایل

موبایل

بیمه نامه موبایل :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه انفرادی

انفرادی

بیمه نامه انفرادی :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه 3 سیلندر 1 تا 200 میلیون

3 سیلندر 1 تا 200 میلیون

بیمه نامه 3 سیلندر 1 تا 200 میلیون :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه 4 سیلندر 1 تا 200 میلیون

4 سیلندر 1 تا 200 میلیون

بیمه نامه 4 سیلندر 1 تا 200 میلیون :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه 6 سیلندر تا 500 میلیون

6 سیلندر تا 500 میلیون

بیمه نامه 6 سیلندر تا 500 میلیون :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه جراحان متخصص قلب ، مغز و اعصاب ، چشم ، ترمیمی و پلاستیک ،ارولوژی،جراحان متخصص فک و صورت

جراحان متخصص قلب ، مغز و اعصاب ، چشم ، ترمیمی و پلاستیک ،ارولوژی،جراحان متخصص فک و صورت

بیمه نامه جراحان متخصص قلب ، مغز و اعصاب ، چشم ، ترمیمی و پلاستیک ،ارولوژی،جراحان متخصص فک و صورت :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه ماماها(شاغل در بيمارستان) ، دندانپزشكان تجربی و بهداشت كاران دهان و دندان

ماماها(شاغل در بيمارستان) ، دندانپزشكان تجربی و بهداشت كاران دهان و دندان

بیمه نامه ماماها(شاغل در بيمارستان) ، دندانپزشكان تجربی و بهداشت كاران دهان و دندان :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه كارشناسان ارشد بيهوشی و تكنسين های بيهوشی ، كارشناسان فيزيو تراپی ، پرستاران و بهياران شاغل در كليه بخش های CCU و ICU،دياليز ، اورژانس

كارشناسان ارشد بيهوشی و تكنسين های بيهوشی ، كارشناسان فيزيو تراپی ، پرستاران و بهياران شاغل در كليه بخش های CCU و ICU،دياليز ، اورژانس

بیمه نامه كارشناسان ارشد بيهوشی و تكنسين های بيهوشی ، كارشناسان فيزيو تراپی ، پرستاران و بهياران شاغل در كليه بخش های CCU و ICU،دياليز ، اورژانس :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه موبایل

موبایل

بیمه نامه موبایل :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه تبلت

تبلت

بیمه نامه تبلت :

لطفا انتخاب نمائید

بیمه لپ تاپ

لپ تاپ

بیمه نامه لپ تاپ :

لطفا انتخاب نمائید

image

چرا بیم یار را انتخاب کنید ؟

امن ترین , اسان ترین وسریع ترین خرید خود را با بهترین سایت خرید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .

دوستاران ایران و محیط زیست
دوستاران ایران و محیط زیست

امن ترین , اسان ترین وسریع ترین خرید خود را با بهترین سایت خرید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .امن ید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .

حامی یتیمان , معلولین و کودکان کار
حامی یتیمان , معلولین و کودکان کار

امن ترین , اسان ترین وسریع ترین خرید خود را با بهترین سایت خرید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .امن ید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .

مشاوره تخصصی و کاملا حرفه ای
مشاوره تخصصی و کاملا حرفه ای

امن ترین , اسان ترین وسریع ترین خرید خود را با بهترین سایت خرید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .امن ید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .

مقایسه سریع و همه جانبه
مقایسه سریع و همه جانبه

امن ترین , اسان ترین وسریع ترین خرید خود را با بهترین سایت خرید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .امن ید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .

پرداخت آسان و امن
پرداخت آسان و امن

امن ترین , اسان ترین وسریع ترین خرید خود را با بهترین سایت خرید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .امن ید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .

آرشیو بیمه ها و دسترسی در هر زمان
آرشیو بیمه ها و دسترسی در هر زمان

امن ترین , اسان ترین وسریع ترین خرید خود را با بهترین سایت خرید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .امن ید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .

پرینت رنگی و کیف رایگان
پرینت رنگی و کیف رایگان

امن ترین , اسان ترین وسریع ترین خرید خود را با بهترین سایت خرید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .امن ید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .

صدور و ارسال سریع و رایگان
صدور و ارسال سریع و رایگان

امن ترین , اسان ترین وسریع ترین خرید خود را با بهترین سایت خرید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .امن ید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .

پرداخت خسارت آنلاین
پرداخت خسارت آنلاین

امن ترین , اسان ترین وسریع ترین خرید خود را با بهترین سایت خرید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .امن ید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .

پشتیبانی 24 ساعته , حتی روزهای تعطیل
پشتیبانی 24 ساعته , حتی روزهای تعطیل

امن ترین , اسان ترین وسریع ترین خرید خود را با بهترین سایت خرید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .امن ید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .

یادآور بیمه

آخرین اخبار

امن ترین , اسان ترین وسریع ترین خرید خود را با بهترین سایت خرید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .امن ترین , اسان تربلممککمرا با بهترین سایت خرید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .

ثبت درخواست

1.ثبت درخواست

ارزیابی خسارت

2.ارزیابی خسارت

پرداخت آنلاین

3.پرداخت آنلاین

  • بدون نیاز به پرداخت کارمزد و هزینه های اضافی
  • ارزیابی خسارت به صورت سیار و بدون مراجعه شما
  • پشتیبانی 24 ساعته و اختصاصی در تمام مراحل
  • پرداخت خسارت به صورت آنلاین
ثبت درخواست خسارت

مراحل خرید بیمه

استعلام
استعلام

امن ترین , اسان ترین وسریع ترین خرید خود را با بهترین سایت خرید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .امن ید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .

خرید سریع و آسان
خرید سریع و آسان

امن ترین , اسان ترین وسریع ترین خرید خود را با بهترین سایت خرید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .امن ید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .

پشتیبانی
پشتیبانی

امن ترین , اسان ترین وسریع ترین خرید خود را با بهترین سایت خرید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .امن ید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .

ارسال رایگان
ارسال رایگان

امن ترین , اسان ترین وسریع ترین خرید خود را با بهترین سایت خرید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .امن ید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .

چرا بیم یار را انتخاب کنید ؟

امن ترین , اسان ترین وسریع ترین خرید خود را با بهترین سایت خرید آنلاین بیمه تجربه خواهید کرد .

یاران بیمه
یاران بیمه

یاران بیمه

دانلود اپلیکیشن بیم یار
دانلود نسخه اندرویــــد اپلیکیشن بیم یار

دانلــود مستقیم
نسخه اندرویــــد

دانلود اپلیکیشن بیم یار برای آیفون

دانلــود مستقیم
از ســیـــــــــب آپ

تماس با پشتیبانی

24 ساعته در هفت روز هفته

  • 02188987580 icon
  • iconآدرس : تهران، خ آزادی، روبروی دانشگاه سوره، ساختمان سپید، واحد 5
تماس با پشتیبانی

از تازه ترین مطالب بیمه مطلع گردید

تماس با پشتیبانی

اتفاقات هیجان انگیز مارا دنبال کنید